Dù Vải Cổ Trang (25)

Mã: 11857
Bao gồm: Dù vải cán tre có tua rua voan
Giá thuê: 70.000đ
Giá bán: 199.000đ

Dù làm bằng vải in hoa văn rất đẹp. Dù là một vật dụng che mưa, che nắng có ngu