Geta: Guốc Gỗ

Geta là một dạng guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản, tương tự như loại dép xỏ ngón nhưng có đế cao hơn. Geta được dùng đồng bộ với trang phục truyền thống của Nhật Bản như kimono hay yukata, hoặc với trang phục thường trong những tháng hè.

thắt lưng túi thơm kiếm nhật vớ nhật cài tóc
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Xanh Vân Mây Nhũ Vàng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Xanh Vân Mây Nhũ Vàng
Mã: 16889
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hồng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hồng
Mã: 1856
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Hồng Loan Màu
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Hồng Loan Màu
Mã: 16855
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Quai Tím Các Mẫu
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Quai Tím Các Mẫu
Mã: 16854
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hoa
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hoa
Mã: 4817
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Xanh
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Xanh
Mã: 1861
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Đỏ Hoa
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Đỏ Hoa
Mã: 1863
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Nam Nhật Bản - Geta Bản Gỗ Nâu Đen Quai Đen
Guốc Gỗ Nam Nhật Bản - Geta Bản Gỗ Nâu Đen Quai Đen
Mã: 16201
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hoa Xanh
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Hoa Xanh
Mã: 16853
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Đỏ Hoa
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Đỏ Hoa
Mã: 1857
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Đen
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Đen
Mã: 1859
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Nhật Đế Đen Quai Đỏ Đế Thấp
Guốc Gỗ Nhật Đế Đen Quai Đỏ Đế Thấp
Mã: 13015
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Quai Nâu Vân Chữ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Quai Nâu Vân Chữ
Mã: 16852
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Quai Sóng Biển Cho Nam
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Quai Sóng Biển Cho Nam
Mã: 16851
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Xanh Vân Mây Cho Nam
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Xanh Vân Mây Cho Nam
Mã: 16850
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫
-21% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Trắng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Trắng
Mã: 10760
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 199.000₫ Liên hệ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Cao Quai Hồng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Cao Quai Hồng
Mã: 1854
Thuê: 70.000₫
Bán: 250.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Vàng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Vàng
Mã: 4811
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Hồng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Hồng
Mã: 10758
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Trắng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Quai Trắng
Mã: 11639
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Hồng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Hồng
Mã: 13014
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Quai Trắng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Quai Trắng
Mã: 13013
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Hồng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Quai Hồng
Mã: 9783
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Đen Hoa
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Thấp Quai Đen Hoa
Mã: 4845
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
-36% Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Đen
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Thấp Quai Đen
Mã: 1862
Thuê: 30.000₫
Bán:250.000₫
Bán: 160.000₫ Liên hệ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đế Cao Quai Đen
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đế Cao Quai Đen
Mã: 1864
Thuê: 50.000₫ Liên hệ
Bán: 250.000₫ Liên hệ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đế Cao Quai Đỏ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đế Cao Quai Đỏ
Mã: 1860
Thuê: 50.000₫ Liên hệ
Bán: 250.000₫ Liên hệ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Cao Quai Xanh
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Cao Quai Xanh
Mã: 1858
Thuê: 50.000₫
Bán: 250.000₫
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Cao Quai Đỏ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Đen Đế Cao Quai Đỏ
Mã: 1855
Thuê: 50.000₫
Bán: 250.000₫ Liên hệ
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Cao Quai Trắng
Guốc Gỗ Geta Bản Gỗ Nâu Đế Cao Quai Trắng
Mã: 1853
Thuê: 50.000₫
Bán: 250.000₫ Liên hệ

Geta là gì?

Geta là một dạng guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản, tương tự như loại dép xỏ ngón nhưng có đế cao hơn. Geta được dùng đồng bộ với trang phục truyền thống của Nhật Bản như kimono hay yukata, hoặc với trang phục thường trong những tháng hè. Đôi khi, geta được mang khi trời mưa hoặc tuyết để giữ bàn chân khô, do chiều cao và độ chống thấm so với loại dép thông dụng khác zōri. Khi đi geta, tạo nên một tiếng động đặc trưng. Tuy nhiên, có bất lợi là khi đi trên vùng đất ướt hoặc bụi bẩn thì chúng sẽ hất những bụi bẩn hoặc nước lên mặt sau của chân. Điều này không có xảy ra nếu dùng geta loại nặng hơn.

Geta làm từ chất liệu gì?

Geta được làm từ gỗ, thường là gỗ thông, gỗ cẩm lai hoặc gỗ hoa. Những loại gỗ này được chọn vì tính linh hoạt, độ bền và khả năng chống nước. Đối với geta truyền thống, đế giày được chế tác từ một khối gỗ dài, có độ dày khác nhau ở một số vị trí để tăng tính linh hoạt khi di chuyển. Thanh giữa, cũng được gọi là "dental", được đặt ngang qua đế giày để giữ chân vững chắc. Nhiều loại geta ngày nay được trang trí bằng các họa tiết hoặc hình vẽ tạo nên phong cách độc đáo và sáng tạo, tuy vẫn giữ được tính chất truyền thống của chúng.

Nên mua hay thuê geta?

Việc nên mua hay thuê geta phụ thuộc vào mục đích của bạn. Nếu bạn chỉ cần geta để mặc trong một sự kiện đặc biệt như lễ hội, trình diễn trang phục truyền thống hay chụp ảnh, thì thuê geta có thể là lựa chọn tốt hơn. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và không cần phải lo lắng về việc bảo quản sau khi sử dụng.

Tuy nhiên, nếu bạn thích geta và muốn sử dụng chúng thường xuyên hoặc muốn sở hữu một cặp geta riêng của mình, thì mua geta có thể là lựa chọn tốt hơn. Bạn có thể tìm kiếm các cửa hàng truyền thống hoặc trang web trực tuyến để mua geta. Bạn nên chọn kích cỡ và kiểu dáng phù hợp với chân và phong cách của bạn, và đảm bảo rằng chúng được làm từ chất liệu tốt và có chất lượng đảm bảo. Khi sở hữu geta, bạn cũng cần hướng dẫn về cách bảo quản và chăm sóc để giữ chúng trong tình trạng tốt nhất và sử dụng được lâu dài.

Mua và thuê geta ở đâu?

Geta giá thuê tại BBCosplay sẽ có giá từ 20.000 - 70.000/ 1 ngày. Mua sẽ có giá cao hơn là 250.000. Tuỳ vào nhu cầu sử dụng mà khách có thể chọn thuê hoặc mua sản phẩm.

Tại sao nên chọn dịch vụ thuê tại BBCosplay?

BBCosplay là địa điểm chuyên các dịch vụ thuê trang phục hoá trang, chụp hình, biểu diễn,... với nhiều kiểu dáng đa dạng, có nhiều size cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ có trang phục cho người lớn mà BBCosplay còn có những mẫu trang phục dành cho trẻ em. Luôn cập nhật xu hướng mới và mẫu mã luôn được cập nhật liên tục để khách hàng luôn có những sự lựa chọn tốt nhất.

BBCosplay luôn muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng các dịch vụ. Đến với BBCosplay, sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng. Khách có thể đến cửa hàng để xem trực tiếp sản phẩm và sẽ được mặc thử trang phục. Đối với những khách bận rrojn và không có nhiều thời gian để đến trực tiếp cửa hàng, BBCosplay có website riêng để khách có thể tham khảo sản phẩm và giá thành, check mã, nhận tư vấn, đặt hàng online mà không cần phải đến shop. Giá thuê và mua trang phục tại BBCosplay vô cùng hợp lý, mang tính cạnh tranh và luôn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Chính sách thuê đồ tại BBCosplay

Tuỳ mẫu mà shop có 1 hoặc nhiều, hoặc có cả mẫu tương tự, có cả cho cập đôi nam/nữ. Bạn gọi điện 0947927017 để được tư vấn.

Shop có bán và có cho thuê luôn. Hàng bán là hàng mới 100%.

Có bạn nha, Thế chân là x2, x3 giá trị tiền trang phục, bạn cũng có thể thế chân bằng giấy tờ tuỳ thân

Shop luôn có sẳn hàng thuê, với nhiều mẫu mã

118/19 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM