áo choàng noel

Áo choàng được xem là một loại áo khoác rộng, dài, thường có chiều dài đến đầu gối hoặc dài hơn. Áo choàng có thể được mặc bên ngoài quần áo, chủ yếu nhưng không phải lúc nào cũng là áo khoác ngoài để mặc ngoài trời. Áo choàng có thể có cổ hoặc không cổ, có tay hoặc không tay, có mũ hoặc không mũ.

noel sexy noel đầm noel nữ bà già noel giáng sinh áo choàng noel
Bộ Noel Đỏ Kèm Choàng Đỏ Viền Lông Sang Xịn Xinh
Bộ Noel Đỏ Kèm Choàng Đỏ Viền Lông Sang Xịn Xinh
Mã: 16492
Thuê: 120.000₫
Bán: 500.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 500.000₫
Áo Choàng Đỏ Viền Lông Không Mũ Trùm Đầu Cho Ngọn
Áo Choàng Đỏ Viền Lông Không Mũ Trùm Đầu Cho Ngọn
Mã: 16457
Thuê: 100.000₫
Bán: 450.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 450.000₫
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Mũ Trùm Không Tay
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Mũ Trùm Không Tay
Mã: 16459
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Đen Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Nỉ Nhung
Áo Choàng Đen Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Nỉ Nhung
Mã: 16460
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Đỏ Viền Lông
Áo Choàng Đỏ Viền Lông
Mã: 16481
Thuê: 100.000₫
Bán: 450.000₫
Thanh lý: 280.000₫ Liên hệ
Giá góc: 450.000₫
Áo Choàng Nâu Viền Lông Trắng
Áo Choàng Nâu Viền Lông Trắng
Mã: 16499
Thuê: 120.000₫
Bán: 550.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 550.000₫
Áo Choàng Nâu Viền Lông Độc Đáo Có Mũ
Áo Choàng Nâu Viền Lông Độc Đáo Có Mũ
Mã: 16464
Thuê: 120.000₫
Bán: 550.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 550.000₫
Áo Choàng Đỏ Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Nỉ Nhung
Áo Choàng Đỏ Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Nỉ Nhung
Mã: 16458
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Trắng Viền Lông
Áo Choàng Trắng Viền Lông
Mã: 16501
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Viền Lông Xám Nền Đen Ánh Kim
Áo Choàng Viền Lông Xám Nền Đen Ánh Kim
Mã: 16500
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Viền Lông Màu Trà Ánh Kim
Áo Choàng Viền Lông Màu Trà Ánh Kim
Mã: 16498
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Viền Lông Xám Xanh Cổ Vịt
Áo Choàng Viền Lông Xám Xanh Cổ Vịt
Mã: 16497
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Voan Đen Viền Lông Có Tay
Áo Choàng Voan Đen Viền Lông Có Tay
Mã: 16496
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Vàng Viền Lông
Áo Choàng Vàng Viền Lông
Mã: 16495
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Nón Có Tay
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Nón Có Tay
Mã: 16494
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Nón
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Nón
Mã: 16493
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Bộ Noel Hồng Kèm Choàng Hồng Viền Lông Sang Xịn Xinh
Bộ Noel Hồng Kèm Choàng Hồng Viền Lông Sang Xịn Xinh
Mã: 16453
Thuê: 120.000₫
Bán: 500.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 500.000₫
Áo Choàng Xanh Viền Lông Không Tay Nỉ Nhung
Áo Choàng Xanh Viền Lông Không Tay Nỉ Nhung
Mã: 16469
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Đen Viền Lông Có Mũ Trùm KHÔNG TAY Vải Nhung
Áo Choàng Đen Viền Lông Có Mũ Trùm KHÔNG TAY Vải Nhung
Mã: 16488
Thuê: 120.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 400.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
--20% Choàng Noel Hồng Viền Lông Có Mũ
Choàng Noel Hồng Viền Lông Có Mũ
Mã: 16485
Thuê:100.000₫
Thuê: 120.000₫
Bán:280.000₫
Bán: 550.000₫ Liên hệ
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 280.000₫
Áo Choàng Đen Nhung Có Nón Cơ Bản
Áo Choàng Đen Nhung Có Nón Cơ Bản
Mã: 16465
Thuê: 90.000₫
Bán: 190.000₫
Thanh lý: 160.000₫ Liên hệ
Giá góc: 190.000₫
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Vải Nỉ Giấy Xốp
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Tay Có Mũ Trùm Vải Nỉ Giấy Xốp
Mã: 16463
Thuê: 180.000₫
Bán: 600.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 600.000₫
Áo Choàng Xanh Nhung Có Nón
Áo Choàng Xanh Nhung Có Nón
Mã: 16462
Thuê: 90.000₫
Bán: 190.000₫
Thanh lý: 160.000₫ Liên hệ
Giá góc: 190.000₫
Áo Choàng Xanh Viền Lông Trắng Tay Rộng
Áo Choàng Xanh Viền Lông Trắng Tay Rộng
Mã: 16461
Thuê: 100.000₫
Bán: 450.000₫
Thanh lý: 350.000₫ Liên hệ
Giá góc: 450.000₫
Áo Choàng Vàng Viền Lông Cho Nhiều Concept Ảnh
Áo Choàng Vàng Viền Lông Cho Nhiều Concept Ảnh
Mã: 16451
Thuê: 100.000₫
Bán: 450.000₫
Thanh lý: 250.000₫ Liên hệ
Giá góc: 450.000₫
-17% Trang Phục Noel Thần Rừng
Trang Phục Noel Thần Rừng
Mã: 5782
Thuê:300.000₫
Thuê: 250.000₫ Liên hệ
Thanh lý: 200.000₫ Liên hệ
-12% Trang Phục Bikini Noel Sexy
Trang Phục Bikini Noel Sexy
Mã: 3145
Thuê:170.000₫
Thuê: 150.000₫ Liên hệ
Bán: 280.000₫ Liên hệ
Thanh lý: 250.000₫ Liên hệ
Giá góc: 280.000₫
-7% Trang Phục Noel 34
Trang Phục Noel 34
Mã: 1938
Thuê:300.000₫
Thuê: 280.000₫ Liên hệ
-10% Trang Phục Yêu Tinh Mùa Đông 48
Trang Phục Yêu Tinh Mùa Đông 48
Mã: 5601
Thuê:220.000₫
Thuê: 200.000₫ Liên hệ
Trang Phục Noel 18 - Áo Choàng Noel
Trang Phục Noel 18 - Áo Choàng Noel
Mã: 3092
Thuê: 100.000₫ Liên hệ
Bán: 390.000₫ - 650.000₫ Liên hệ

Áo choàng Noel là gì?

Áo choàng Noel là đạo cụ hoá trang, chụp ảnh trong dịp Noel, Áo choàng này khác với các loại áo choàng khác, nó sẽ có loạ dài và ngắn, có mũ trùm đầu. Và thường có viền lông để phù hợp với không khí lạnh của mùa Noel.

áo choàng noel
áo choàng noel

Các loại áo choàng Noel phổ biến trên thị trường

Đặc điểm của áo choàng Noel:

Một số kiểu áo choàng Noel phổ biến tại BBCosplay

Áo Choàng Nâu Viền Lông Độc Đáo Có Mũ
Áo Choàng Nâu Viền Lông Độc Đáo Có Mũ
Áo Choàng Đỏ Viền Lông Không Mũ Trùm Đầu Cho Ngọn
.Áo Choàng Đỏ Viền Lông Không Mũ Trùm Đầu Cho Ngọn
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Mũ Trùm Không Tay
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Mũ Trùm Không Tay
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Nón
Áo Choàng Xanh Viền Lông Có Nón
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Nón Có Tay
Áo Choàng Trắng Viền Lông Có Nón Có Tay

Phía trên là những mẫu áo choàng Noel mà BBCosplay đã gợi ý cho bạn. Ngoài ra nếu chưa biết thuê trang phục noel để chụp ảnh ở đâu thì bạn có thể tham khảo những mẫu trang phục Noel tại BBCosplay, nhiều mẫu mã đa dạng cho bạn có nhiều lựa chọn, từ các mẫu đơn giản đến những mẫu có nhiều chi tiết. Ngoài ra BBCosplay còn có các kiểu trang phục Noel khác như ông gIà Noel, bà già Noel, và các nhân vật khác.

Đầm Noel Siêu Dễ Thương Phối Nơ Trắng
Đầm Noel Siêu Dễ Thương Phối Nơ Trắng
Đầm Noel Siêu Dễ Thương Cho Nữ
Đầm Noel Siêu Dễ Thương Cho Nữ

Xem thêm nhiều mẫu đầm Noel nữ tại website: bbcosplay.com

Hoặc ghé trực tiêp của hàng theo địa chỉ: 118/19 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. 

Số điện thoại tư vấn hotline: 0947.927.017