Thông báo nghỉ

Bbcosplay nghỉ từ 29 Âm Lịch (23/1/2020).
Làm lại vào mùng 7 Tháng Giêng (31/1/2020).
Mùng 7-9 tháng Giêng shop giảm 30% mọi đơn hàng thuê,
Đơn mua giảm 10%.
Chúc quý k