shop kimono

Nagagi Cơ Bản Màu Trà
Nagagi Cơ Bản Màu Trà
Mã: 1129
Thuê: 280.000₫
Bán: 790.000₫
-25% Áo Yukata Momo Ioro Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Momo Ioro Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 2068
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
--14% Kimono Cao Cấp Chuẩn Nhật Màu Đỏ Lễ Hội
Kimono Cao Cấp Chuẩn Nhật Màu Đỏ Lễ Hội
Mã: 14226
Thuê: 990.000₫ - 1.200.000₫ Liên hệ
Bán:2.800.000₫
Bán: 3.200.000₫ - 3.500.000₫
--14% Kimono Truyền Thống Chuẩn Nhật
Kimono Truyền Thống Chuẩn Nhật
Mã: 10723
Thuê: 990.000₫ - 1.200.000₫
Bán:2.800.000₫
Bán: 3.200.000₫ - 3.500.000₫
-25% Áo Yukata Đỏ Trơn Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Đỏ Trơn Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 16917
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-15% Yukata Fuji Shiro Đỏ Đô Phối Sọc Trắng
Yukata Fuji Shiro Đỏ Đô Phối Sọc Trắng
Mã: 14194
Thuê: 450.000₫
Bán:1.500.000₫
Bán: 1.280.000₫
-30% Kimono Hakama Nữ Chuẩn Nhật
Kimono Hakama Nữ Chuẩn Nhật
Mã: 14008
Bán:1.200.000₫
Bán: 850.000₫
-21% Kimono Nhật Bản Hoa Anh Đào Pastel
Kimono Nhật Bản Hoa Anh Đào Pastel
Mã: 14193
Bán:2.500.000₫
Bán: 1.980.000₫
Furisode Kimono Zashu Tazo - Xanh Sóng Biển Và Đàn Hạc
Furisode Kimono Zashu Tazo - Xanh Sóng Biển Và Đàn Hạc
Mã: 16895
Thuê: 70.000₫ - 750.000₫
Bán: 1.980.000₫ - 2.458.000₫
Furisode Kimono Suzuko No Aki - Vàng Chiều Thu Của Nhánh Tuyết Tùng
Furisode Kimono Suzuko No Aki - Vàng Chiều Thu Của Nhánh Tuyết Tùng
Mã: 16894
Thuê: 70.000₫ - 980.000₫
Bán: 1.980.000₫
Furisode Kimono Momo No Umi - Sóng Và Hoàng Hôn
Furisode Kimono Momo No Umi - Sóng Và Hoàng Hôn
Mã: 16893
Thuê: 70.000₫ - 750.000₫
Bán: 1.980.000₫ - 2.458.000₫
-25% Yukata Điệp Mộng Tặng Kèm Thắt Lưng
Yukata Điệp Mộng Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 5411
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo  Yukata Nữ Cung Thủ Archer Đen Hoa Trắng
Áo Yukata Nữ Cung Thủ Archer Đen Hoa Trắng
Mã: 16706
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Yukata Xanh Hạc Bay Giá Rẻ Tặng Kèm Thắt Lưng
Yukata Xanh Hạc Bay Giá Rẻ Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 16731
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata  Xanh Hoa Anh Đào Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Xanh Hoa Anh Đào Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 12447
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Nhật Nền Trắng Hoa Tím Môn
Áo Yukata Nhật Nền Trắng Hoa Tím Môn
Mã: 15656
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Hoa Tím Murasaki Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Hoa Tím Murasaki Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 1668
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Mẫu Đơn
Áo Yukata Mẫu Đơn
Mã: 14242
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Xanh Sữa Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Xanh Sữa Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 1431
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Mùa Xuân Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Mùa Xuân Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 1041
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Nhà Hàng Trà Đạo Nhật Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Nhà Hàng Trà Đạo Nhật Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 16181
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Yukata Tím Nhạt Hoa Bướm Trắng Tặng Kèm Thắt Lưng
Yukata Tím Nhạt Hoa Bướm Trắng Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 16830
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-43% Yukata Xanh Rêu Hoa Trắng Tặng Kèm Thắt Lưng
Yukata Xanh Rêu Hoa Trắng Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 12268
Thuê: 380.000₫
Bán:1.200.000₫
Bán: 390.000₫ - 1.050.000₫
-25% Áo Yukata Hoa Đào Cam Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Hoa Đào Cam Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 12269
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-18% Áo Kimono Yukata Nàng Thơ Tone Baby Pink Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Kimono Yukata Nàng Thơ Tone Baby Pink Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 16128
Thuê: 380.000₫ Liên hệ
Bán:790.000₫
Bán: 650.000₫
-46% Kimono Truyền Thống Nhật Bản Hồng Pastel
Kimono Truyền Thống Nhật Bản Hồng Pastel
Mã: 11093
Thuê:900.000₫
Thuê: 70.000₫ - 490.000₫
Bán:2.800.000₫
Bán: 29.000₫ - 2.800.000₫ Liên hệ
-25% Áo Yukata Nhật Nền Đỏ Hoa Đào
Áo Yukata Nhật Nền Đỏ Hoa Đào
Mã: 15587
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫
-25% Áo Yukata Đỏ Họa Tiết Bướm Hoa Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Đỏ Họa Tiết Bướm Hoa Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 1578
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫ Liên hệ
-25% Áo Yukata Kimono Trắng Kem Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Kimono Trắng Kem Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 13822
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫ Liên hệ
-25% Áo Yukata Shiro Aka Nền Trắng Phối Đỏ Tặng Kèm Thắt Lưng
Áo Yukata Shiro Aka Nền Trắng Phối Đỏ Tặng Kèm Thắt Lưng
Mã: 934
Thuê: 280.000₫ - 450.000₫ Liên hệ
Bán:650.000₫
Bán: 490.000₫ Liên hệ